Alla elever vågar inte ställa frågor i klassrummet

Det är inte alltid eleverna hänger med i vad som sägs och görs i klassrummet.

Därför har Ung Livsstil utvecklat en tjänst som låter eleverna anonymt ställa frågor på nätet. Vi kallar tjänsten vadsadu.se.

Möjligheten till ökad förståelse och måluppfyllelse ökar

För att minska stress och oro och öka chansen till förståelse och goda skolresultat har vi tagit fram ett verktyg som möjliggör för eleverna att våga ställa alla sin frågor.

För vem?

Tjänsten passar för både lärare, elevhälsans personal samt för övrig personal inom vård och skola.

Hur går det till?

Läraren ger eleverna en länk som de går in på. De kan sedan skriva in sin fråga i mobil/surfplatta eller dator.

Direkt feedback

Så snart en elev ställt en fråga dyker den direkt upp på lärarens skärm som då kan utveckla sin genomgång.

Forskning om frågor

Många elever väntar med att ställa frågor tills läraren uttryckligen uppmanar dem till detta. Kanske för att de först då börjar fundera över om de har en fråga eller för att de inte vill avbryta läraren under dennes genomgång. Detta skulle kunna innebära att eleverna har frågor som förblir obesvarade om det finns relativt lite avsatt tid för frågor eller om läraren inte uttryckligen uppmuntrat till frågor. [1]

I den didaktiska forskningen råder det enighet om att elevernas frågor är en outnyttjad resurs för effektivt lärande. Elevernas frågande gynnar deras egen och andras lärandeprocess genom att fokusera tänkandet på relevant innehåll, att se andra perspektiv och att utveckla och utmana högre kognitiva nivåer. [2]

När fler frågor ställs ökar också möjligheten till ytterligare frågor. Genom t ex sokratiskt frågande där frågan bollas tillbaka till klassen engageras fler elever i frågan med möjlighet till ökad reflektion och förståelse inom ämnet. [3]

Det är oftast samma elever som pratar och ställer frågorna i klassrummet medan andra elever sällan hörs. Även elever som inte ställer frågor kan vara ”tyst aktiva” men undviker att ställa sina frågor inför klassen. Med vadsadu.se får även de tysta, osäkra och/eller blyga eleverna möjlighet att ställa alla sina frågor.

[1] Maskill R. and Pedrosa de Jesus H. (1997a) Pupils’ questions, alternative frameworks and the design of science teaching. International Journal of Science Education, 19

[2] Chin C. (2002) Student-generated questions: a meaningful aspect of learning in science. International Journal of Science Education 24 (5) 521-549

[3] Chin C. (2007) Teacher Questioning in Science Classrooms: Approaches that Stimulate Productive Thinking. Journal of research in Science Teaching. 44(6) 815-843.

Vad är vadsadu.se

Det är inte alltid eleverna hänger med i vad som sägs och görs i klassrummet. En del elever tycker till och med att det kan vara utlämnande och pinsamt att räcka upp handen och säga att man inte förstår. De kan till och med uppleva det som att de visar sin okunnighet och framstår som korkade inför både läraren och sina klasskamrater. Då deras kunskap om formativ bedömning ibland brister finns en risk att de tror att de bedöms utifrån vilka frågor de ställer och och att det kan sänka deras betyg.

För att minska stress och oro och öka chansen till förståelse och goda skolresultat har vi tagit fram ett verktyg som möjliggör för eleverna att ställa alla sin frågor. De behöver inte fundera över om frågorna är ”dumma” eller vad andra ska tycka. Många gånger är det också fler än en elev som inte hänger med i svängarna och med vasadu?se får alla svar samtidigt. Undervisande personal får dessutom direkt feedback om vad han/hon ska förtydliga och därmed möjlighet att hitta nya sätt att förklara.

Vilka kan använda vadsadu.se

Tjänsten passar för både lärare, elevhälsans personal samt för övrig personal inom vård och skola. Elevhälsans förebyggande arbete i verksamheten behandlar många gånger känsliga frågor. För att försäkra sig om att alla frågor kan ställas om både fysisk och psykisk hälsa är vasadu?se ett utmärkt verktyg. Detta gäller även för t ex ungdomsmottagningar, ungdomshälsan mm.

Vinster med vadsadu.se

  • Alla vågar ställa alla frågor
  • Lärarna får frågorna när de är aktuella
  • Lärarna spar tid då de slipper svara på frågor efter lektionstid
  • Elevhälsan kan låta elever skicka in frågor inför gruppsamtal om t ex pubertet
  • Ställda frågor gynnar lärandeprocessen
  • Möjligheten till ökad förståelse och måluppfyllelse ökar

Hur går det till?

Läraren ger eleverna en länk som de går in på. De kan sedan skriva in sin fråga i mobil/surfplatta eller dator. Frågan hamnar på en lista i lärarens skärm. Läraren kan då förtydliga vad han/hon sagt och kan sedan gå vidare. Blir det många frågor på en lektion kan det innebära att man behöver ändra sitt upplägg, vara tydligare eller kanske lägga sig på en annan nivå. Det kan också vara så att ämnet väckt sådant intresse att eleverna gått igång. Får man många frågor kan det vara något att ta upp i klassen för att verifiera att det är många som känner likadant

Vad kostar det?

Kostnaden för abonnemanget är 4995 kr/år. Då ingår obegränsat antal personalkonton och klassrum och fri support.

Hur får vår skola tillgång till vadsadu.se?

Genom att gå göra en beställning där ni fyller i skolans uppgifter. Så snart vi fått in era uppgifter skapar vi skolan och konto i vårt system och skickar er alla uppgifter ni behöver för att enkelt komma igång.

Beställ vadsadu.se

Copyright © 2018 - Allt material är copyrightskyddat Ung Livsstil